Endüstriyel Boya

SATE EKONOMİK ENDÜSTRİYEL BOYA

TANIMI : Alkit reçine esaslı pas önleme özelliği olan selülozik boyadır.

UYGULAMA ALANI: İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici olarak kullanılır. Islak yüzeylerde uygulanmaz.

UYGULAMA: SATE EKSTRA ENDÜSTRİYEL BOYA uygulaması yapılacak yüzeyler kirden ve yapışmayı önleyici diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

SATE EKSTRA ENDÜSTRİYEL BOYA fırça ve rulo uygulamasında her iki kat için hacimce %5, tabanca ile uygulamada her iki hat için %15 oranında inceltilmeli, katlar arası bekleme süresi en az 8 saat olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: Tam kuruma süresi 24 saattir.

TÜKETİM: Uygulama yüzeyine bağlı olarak 6 – 8 m2/kg’dır. (Tek kat uygulama için)

KAPLAMA ALANI: 1 lt en az 10m2 alan kaplar.
(28±5 mikron film kalınlığında)

RAF ÖMRÜ: Kuru ve serin ortamda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

PARLAMA NOKTASI: 38 °C

TEHLİKE UYARILARI : R 10: Alevlenebilir.

R 20 / 22: Solunduğunda ve yutulduğunda zararlıdır.

GÜVENLİK UYARILARI : S 2:
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9: Kutuyu iyice kapalı halde serin ve iyi havalandırılan bir yerde koruyunuz.

S 24 / 25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

Kategoriler: